ZŠ OSOV – DRUŽINAOsov 93, 267 25

Informace pro rodiče

 1. VAŠE DÍTĚ BUDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘIJATO NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉHO ZÁPISNÍHO LÍSTKU A PLNÉ MOCI POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM.
 2. PROVOZ RANNÍ DRUŽINY JE OD 6. 15 DO 7.45 HOD. OD  7. 30 DO 7.45 ŠKOLA  UZAVŘENA .
 3.  ODPOLEDNÍ DRUŽINA JE OD 11.45 DO 16.00 HODIN. ŽÁCI ODCHÁZÍ DOMŮ VE 13,30 HOD. A PAK AŽ V 15.00 HOD /VZHLEDEM K VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍMU  PROGRAMU/.
 1. POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU JE 60 KČ ZA MĚSÍC. ČÁSTKA 300,-KČ JE VYBÍRÁNA POLOLETNĚ. ŽÁCI NEBO RODIČE PLATÍ POPLATEK U VYCHOVATELEK ŠKOLNÍ DRUŽINY. SPLATNOST JE 15. ŘÍJNA A 15. BŘEZNA.
 2. JESTLIŽE ŽÁK ODCHÁZÍ V JINOU DOBU, NEŽ JE NA ZÁPISNÍM LÍSTKU, RODIČE HO PÍSEMNĚ OMLUVÍ NA OMLUVNÉM LISTĚ.
 3. NA ODPOLEDNE DEJTE DĚTEM STARŠÍ OBLEČENÍ, ŽÁCI MAJÍ MOŽNOST SE PŘEVLÉKNOUT, ABY SI ŠKOLNÍ OBLEČENÍ NEZAŠPINILI.
 4. ŽÁCI BUDOU SEZNÁMENI S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY, S PROVOZNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY A S BEZPEČNOSTÍ VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY A NA ZAHRADĚ ŠKOLY.
 5. VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ DODRŽUJEME EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY.
 6. ŽÁCI NENOSÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VLASTNÍ HRAČKY/ PLYŠÁKY, PANENKY,KARTIČKY,AUTÍČKA A DIGITÁLNÍ HRY A POD./.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 1. ŠKOLNÍ DRUŽINA SE NAPLŇUJE DO POČTU 30 ŽÁKŮ NA ODDĚLENÍ.
 2. ŽÁCI SE PŘIJÍMAJÍ NA ZÁKLADĚ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY/ZÁPISNÍ LÍSTEK S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM/.
 3. O PŘIJETÍ ČI VYLOUČENÍ ROZHODUJE ŘEDITELKA ŠKOLY/VIZ. VNITŘNÍ ŘÁD ŠD/.
 4. RODIČE ŽÁKŮ ODEVZDAJÍ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU DO 6. 9. 2021 VYCHOVATELKÁM ŠD.
 5. ŘEDITELKA ŠKOLY UVĚDOMÍ RODIČE O ZAŘAZENÍ, PŘÍPADNĚ NEZAŘAZENÍ ŽÁKA DO ŠD ZVEŘEJNĚNÍM NA WEBU ŠKOLY A V HALE ŠKOLY POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM.

 

MGR. SOŇA KOCMANOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY

V OSOVĚ  1. 9. 2021                                    HANA  JANDÍKOVÁ, VED. VYCHOVATELKA