ZŠ OSOV – DRUŽINAOsov 93, 267 25

Platba za ŠD

Vybíráme poplatky za školní družinu

Platbu vybírají vychovatelky od  22.9. 2021do 15.10. 2021. Poplatek za jeden měsíc je 60,- Kč, za pololetí vybíráme 300,-Kč od žáků, kteří byli přijati k pravidelné docházce. Žákům, kteří byli přijati k nepravidelné docházce, byla platba snížena na 100,-Kč za pololetí, tedy 20,- Kč za měsíc.

Velice děkuji, Hana Jandíková