MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

OZNÁMENÍ

 

 

Změna provozu mateřské školy od 1. 2.2022

Na základě doporučení ČŠI se od 1.2. 2022 ruší pravidelné odpolední spojování tříd. Odpolední provoz tříd bude probíhat v každé třídě samostatně, a to do 16,00. Spojování tříd bude probíhat jen v ojedinělých případech a bude vždy oznámeno.

 

Provoz obou tříd: 6,15 – 16,00