MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

Osov 93, 267 25, IČO 71001549, tf. 311584267,  zs.osov@seznam.cz, zsosov.cz, DS jzkmf8g

                                                                                      č.j. MS5/2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OSOV od 1. 9.2022

 

Zápis do mateřské školy se koná v pátek 6. 5. 2022 od 9.00 do 15.00 hod. v hlavní budově MŠ, Osov 91.

Rodiče s sebou přinesou vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (i od lékaře), OP, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny.

Pokud se nechcete  nebo nemůžete zúčastnit prezenční formy, je možné vyplněný formulář žádosti a kopie potřebných dokladů zaslat v rozmezí od 2. 5. do 16. 5.2022 :
1. do datové schránky školy – jzkmf8g,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) – skolka.txt@seznam.cz,
3. poštou – MŠ Osov, Osov 91, 267 25,
4. osobním podáním v kanceláři mateřské školy, Osov 91

 

V Osově, 4. 4. 2022

 

Jitka Karmazínová                                                                              Mgr.Soňa Kocmanová

vedoucí učitelka MŠ Osov                                                                  ředitelka ZŠ a MŠ Osov

 

 

 

Oznámení zápisu 2022

Kritéria přijímání 2022

Žádost o přijetí dítěte 2022