MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Zápis do MŠ

AKTUALIZOVANÉ

Výsledky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Osov

od 1. 9.2022

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání takto:

 

 

Registrační číslo uchazeče:                            Výsledek řízení:

 

1 PŘIJAT/A
2 NEPŘIJAT/A
3 PŘIJAT/A
4 PŘIJAT/A
5 PŘIJAT/A
6 NEPŘIJAT/A
7 PŘIJAT/A
8 PŘIJAT/A
9 PŘIJAT/A
10 PŘIJAT/A
11 PŘIJAT/A
12 PŘIJAT/A
13 PŘIJAT/A
14 NEPŘIJAT/A
15 PŘIJAT/A
16 PŘIJAT/A
17 ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI
18 PŘIJAT/A

 

 

 

 

Mgr.Soňa Kocmanová                                                                Jitka Karmazínová

ředitelka ZŠ a MŠ Osov                                                              vedoucí učitelka MŠ Osov

 

 

Vyvěšeno: 30. 5. 2022