ZŠ OSOV – DRUŽINAOsov 93, 267 25

Putování s Martinem

Dne 11. listopadu 2022 připravily vychovatelky školní družiny zábavné odpoledne pro všechny žáky. Celkem se naší akce zúčastnilo 37 žáků. Pro nepřízeň počasí jsme různá stanoviště připravily ve škole. Všichni jsme se sešli v tělocvičně a připomněli si legendu O svatém Martinovi. Každý žák obdržel kartičku, kterou si podepsal a mohl se rozběhnout po škole, protože v jednotlivých třídách na ně čekaly různé úkoly. Páťáci se zhostili role rozhodčích a za každý správný úkol žáci dostali razítko. Počítali koně, podkovy, husy, rohlíčky. Doplnili obrázkovou řadu, skládali přísloví, rozdělovali husy do pekáčů, vyrobili si podkovu pro štěstí. V tělocvičně pak proběhli slalom s koněm, hračku nám zapůjčila jedna žákyně. Chtěla bych poděkovat paní vychovatelkám za organizaci a páťákům za pomoc na stanovištích. Nakonec všichni účastníci dostali sladkou odměnu. Celé odpoledne se vydařilo a akce se všem líbila. Fotky si můžete prohlédnout na https://www.rajce.net/a18193210