MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Úvod

MŠ Osov je venkovská školka, která se nachází v krásném prostředí, proto je naší filosofií zejména vést děti k lásce k přírodě, respektu, zdravému sebevědomí a umění vzájemně si pomáhat.

Mateřská škola Osov je dvoutřídní. Jedna třída (Sluníčka) s kapacitou 28 dětí se nachází v budově na adrese Osov 91 a druhá (Sovičky) s kapacitou 16 dětí na odloučeném pracovišti Osov 2. V méně početné třídě jsou umisťovány předškolní a starší děti. Obě budovy se nachází na nefrekventovaných ulicích, proto je zde klid a bezpečno. Okolo hlavní MŠ se rozkládá velká zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybové aktivity.

MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu Kouzelný svět kolem nás.

Našim cílem je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů.

Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, organizujeme akce s rodiči např.: Průzkum grafomotorických dovedností a pozornosti u předškolních dětí, logopedickou depistáž.

 

 

 

ZÁPIS

Oznámení zápis 2022 Celý článek >>

OZNÁMENÍ

    Změna provozu mateřské školy od 1. 2.2022 Na základě doporučení ČŠI se od 1.2. 2022 ruší pravidelné odpolední spojování tříd. Odpolední provoz tříd bude probíhat v každé třídě samostatně, a to do 16,00. Spojování tříd bude probíhat jen v ojedinělých případech a bude vždy oznámeno.   Provoz obou tříd: 6,15 –... Celý článek >>

Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonných zástupců

Každé přijaté dítě má právo: na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, být respektováno jako jedinec a individualita, na fyzicky i psychicky bezpečné a emočně kladné prostředí při pobytu v mateřské škole. Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Děti jsou povinny... Celý článek >>

Bezpečnostní opatření

Stále platí zvýšená bezpečnostní opatření - Prevence šíření nákazy Covid-19: do MŠ voďte jen zcela zdravé děti pokud máte podezření na nákazu člena domácnosti, či rizikový kontakt, prosím, nechte dítě preventivně doma stále dodržujte všechna bezpečnostní patření při vstupu do budov MŠ v případě nařízení karantény se bude... Celý článek >>