MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Úvod

Mateřská škola Osov je zapojena do projektu

MŠ, ZŠ a ŠD Osov 002, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální podpora – školní asistent MŠ, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, inovativní vzdělávání dětí v MŠ a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.

Dále cílem projektu je personální podpora – vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ, inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK, spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004535

A3-plakat-publicita

 

 

 

 

MŠ Osov je venkovská školka, která se nachází v krásném prostředí, proto je naší filosofií zejména vést děti k lásce k přírodě, respektu, zdravému sebevědomí a umění vzájemně si pomáhat.

Mateřská škola Osov je dvoutřídní. Jedna třída (Sluníčka) s kapacitou 28 dětí se nachází v budově na adrese Osov 91 a druhá (Sovičky) s kapacitou 16 dětí na odloučeném pracovišti Osov 2. V méně početné třídě jsou umisťovány předškolní a starší děti. Obě budovy se nachází na nefrekventovaných ulicích, proto je zde klid a bezpečno. Okolo hlavní MŠ se rozkládá velká zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybové aktivity.

MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu Kouzelný svět kolem nás.

Našim cílem je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů.

Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, organizujeme akce s rodiči např.: Průzkum grafomotorických dovedností a pozornosti u předškolních dětí, logopedickou depistáž.