MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Úvod

MŠ Osov je venkovská školka, která se nachází v krásném prostředí, proto je naší filosofií zejména vést děti k lásce k přírodě, respektu, zdravému sebevědomí a umění vzájemně si pomáhat.

Mateřská škola Osov je dvoutřídní. Jedna třída (Sluníčka) s kapacitou 28 dětí se nachází v budově na adrese Osov 91 a druhá (Sovičky) s kapacitou 16 dětí na odloučeném pracovišti Osov 2. V méně početné třídě jsou umisťovány předškolní a starší děti. Obě budovy se nachází na nefrekventovaných ulicích, proto je zde klid a bezpečno. Okolo hlavní MŠ se rozkládá velká zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybové aktivity.

MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu Kouzelný svět kolem nás.

Našim cílem je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů.

Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, organizujeme akce s rodiči např.: Průzkum grafomotorických dovedností a pozornosti u předškolních dětí, logopedickou depistáž.

 

 

 

Uzavření MŠ v době vánoc

V Osově 21. 10.2022 OZNÁMENÍ Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem bude z organizačních a technických důvodů Celý článek >>

Oznámení o uzavření MŠ

V Osově 24. 10.2022     OZNÁMENÍ   Vážení rodiče, s ohledem na minimální počet přihlášených dětí Celý článek >>

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOV BUDE UZAVŘENA z provozních důvodů a z důvodu čerpání dovolené         Celý článek >>

ZÁPIS

Oznámení zápis 2022 Celý článek >>

OZNÁMENÍ

    Změna provozu mateřské školy od 1. 2.2022 Na základě doporučení ČŠI se od Celý článek >>

Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonných zástupců

Každé přijaté dítě má právo: na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a Celý článek >>

Bezpečnostní opatření

Stále platí zvýšená bezpečnostní opatření – Prevence šíření nákazy Covid-19: do MŠ voďte jen zcela Celý článek >>