MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Aktuality

ZÁPIS

Oznámení zápis 2022 Celý článek >>

OZNÁMENÍ

    Změna provozu mateřské školy od 1. 2.2022 Na základě doporučení ČŠI se od 1.2. 2022 ruší pravidelné odpolední spojování tříd. Odpolední provoz tříd bude probíhat v každé třídě samostatně, a to do 16,00. Spojování tříd bude probíhat jen v ojedinělých případech a bude vždy oznámeno.   Provoz obou tříd: 6,15 –... Celý článek >>

Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonných zástupců

Každé přijaté dítě má právo: na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, být respektováno jako jedinec a individualita, na fyzicky i psychicky bezpečné a emočně kladné prostředí při pobytu v mateřské škole. Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Děti jsou povinny... Celý článek >>

Bezpečnostní opatření

Stále platí zvýšená bezpečnostní opatření - Prevence šíření nákazy Covid-19: do MŠ voďte jen zcela zdravé děti pokud máte podezření na nákazu člena domácnosti, či rizikový kontakt, prosím, nechte dítě preventivně doma stále dodržujte všechna bezpečnostní patření při vstupu do budov MŠ v případě nařízení karantény se bude... Celý článek >>