MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Zápis

 

 

               

 

 

     Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

Osov 93, 267 25, IČO 71001549, tf. 311584267,  zs.osov@seznam.cz, zsosov.cz, DS jzkmf8g

 

č.j. MS – 7/2023

 

                                            ZÁPIS DO

                                  MATEŘSKÉ ŠKOLY OSOV od 1. 9.2023

 

 Zápis do mateřské školy se koná v pátek 12. 5. 2023 od 9.00 do15.00 hod. v hlavní budově MŠ, Osov 91.

Rodiče s sebou přinesou vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (i od lékaře), OP, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny.

Formulář žádosti o přijetí naleznete na webových stránkách školy

https://www.zsosov.cz/ms/zapis/

 

Pokud se nechcete  nebo nemůžete zúčastnit prezenční formy, je možné vyplněný formulář žádosti a kopie potřebných dokladů zaslat v rozmezí od 2. 5. do 16. 5.2023 :
1. do datové schránky školy – jzkmf8g,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) – skolka.txt@seznam.cz,
3. poštou – MŠ Osov, Osov 91, 267 25,
4. osobním podáním v kanceláři mateřské školy, Osov 91

 

V Osově, 6. 4. 2023

 

Jitka Karmazínová                                                                              Mgr.Soňa Kocmanová

vedoucí učitelka MŠ Osov                                                                  ředitelka ZŠ a MŠ Osov

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte 2023

Oznámení zápis 2023

Kritéria 23