MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Režim dne

6.15 – 8.15 volné hry dětí, řízené hry učitelkou, individuální péče, logopedické chvilky

8.15 – 8.35 ranní cvičení – zdravotní cviky, jedenkrát týdně na nářadí, pohybové hry, průběžně otužování

8.35 – 8.45 hygiena – upevňování a rozvoj sebeobsluhy

8.45 – 9.05 dopolední svačina – čistota při jídle, sebeobsluha, samostatnost

9.05 – 9.45 dopolední činnosti dětí – zaměřené na celkový rozvoj, řízené učitelkou

9.45 – 11.45 pobyt venku – sportovní vyžití a volné hry na zahradě, tematické vycházky po okolí

11.45 – 12.15 oběd – upevňování správného stolování

12.15 – 12.45 hygiena – upevňování a rozvoj sebeobsluhy

12.45 – 14.15 četba pohádky, odpočinek a spánek na lehátku, při zkráceném pobytu na lehátku klidové činnosti u stolků

14.15 – 14.25 hygiena, česání vlasů – upevňování a rozvoj sebeobsluhy

14.25 – 14.45 odpolední svačina – čistota při jídle, sebeobsluha, samostatnost

14.45 – 16.00 odpolední zábavné činnosti, individuální péče, činnosti řízené učitelkou, hry dle přání dětí ve třídě, nebo na zahradě MŠ