ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Dokumenty

Uvolnění žáka (více dnů))

Žádost k PŠD – zápisní list

Žádost+odklad

Provozní řád ZŠ Osov

ŠVP 2.vydání 2016

Školní řád – dokument PDF

dodatek ŠŘ k hodnocení  

Plán distanční výuky Osov

 

I. Údaje o zařízení

Zřizovatel: Obec Osov, Osov , 267 25 Osov
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Osov, Osov 93, Osov
Telefon: 311 584 267
IČO: 75001549
e-mail: zs.osov@seznam.cz, , www.zs.osov.txt.cz
Ředitelka: Mgr. Soňa Kocmanová
Zástupce v době nepřítomnosti: Mgr. Ivana Chocholoušová
Typ školy: škola tvořena pěti třídami I. stupně
Kapacita: 120 žáků
Součásti: MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ

Zájmová činnost: zájmové útvary – sportovní, jazykový, deskové hry, badatelský, výtvarný; keramický
Další využívání budovy a pozemku: SK Chlumec a další sportovní subjekty; .SK Všeradice, SDH Vižina

II. Režim dne

Vyučování: začátek v 8,00 hod; délka vyučovací hodiny: 45 minut; konec vyučování: dle rozvrhu tříd, nejpozději ve 14,40 h.
Přestávky: po 1. hodině 15 minut, po 2. hodině 20 minut; po 3.a 4. hodině 10 minut, po 6.hodině 10 minut; mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 55 minut.
Práce na PC: k dispozici 2 učebny IVT s 20 PC (operační systémem Windows 10), využívá se při výuce i v zájmovém útvaru; v každé učebně je k dispozici učitelský PC – připojení k internetu, dataprojektor. Další třídy mohou využít notebooky, uloženy v ředitelně školy.
Práce na pozemku a v dílnách: škola nemá vlastní dílny, má malý pozemek
Školní knihovna: využití při výuce ZŠ a při činnosti ŠD (žákovská i učitelská); půjčování knih žákům školy domů.
Školní družina: provoz: 6,15 h – 7,45 h; 11,45 h – 16,00 h (III. oddělení ŠD)
Pobyt venku: využíván areál školy, rekreační zahrada

III. Režim stravování

Stravování žáků je zajištěno v budově školy školní jídelnou. Pitný režim je zajištěn pro všechny žáky (během vyučování i v ŠD).
Škola je trvale zapojena do celostátních projektů „Školní mléko“, „Ovoce a zelenina do škol“, „Zdravé zuby“.
Podávání svačin: do odvolání nebude žákům poskytováno, žáci svačí ve třídách vlastní jídlo
Podávání obědů: Provoz školní jídelny je upraven Hygienicko – epidemiologickým plánem. Oběd je vydáván ve třech etapách dle rozpisu – 10,50 – 11,00, 12,00 – 12,30 a 12,40 – 12,50 (podle rozvrhu jednotlivých tříd).

IV. Podmínky pohybové výchovy

Tělocvična: s palubovkou a gumovou podlahou, součástí je šatna, k dispozici je sprcha.
Školní areál: školní zahrada s relaxačními prvky, pískoviště.
Výuka: 2 hodiny Tv týdně
Kurz plavání: zajištěno pro 2., 3. ročník ( Bazén Hořovice)
Dětské hřiště: hřiště s prolézačkami a houpačkami
Hřiště : hřiště u koupaliště.
Mimoškolní využití: sportovní oddíly, pronájem areálu jiným subjektům.

Provozní řád školy je platný od 1. září 2022.

Mgr. Soňa Kocmanová, ředitelka školy