ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Pedagogický sbor

V novém školním roce 2022/2023  budou vyučovat:

Ředitelka školy: Mgr. Soňa Kocmanová

Třídní učitelky:
1. třída – Ivana Valentini
2. třída – Mgr. Jarmila Hanousková
3. třída – Mgr. Soňa Kocmanová
4. třída – Mgr. Jiří Janovský
5. třída – Mgr. Ivana Chocholoušová

Další učitelé:
Hana Jandíková

školní družina:
Hana Jandíková – vedoucí vychovatelka
Ivana Toulová, Alžběta Plecitá, Kateřina Černá

asistent pedagoga:  I. Toulová, A. Plecitá, K. Černá

Pedagogický sbor základní školy – 6 učitelek, 4 vychovatelky školní družiny a 3 asistentky pedagoga.

Všichni učitelé jsou zkušenými pedagogy, kteří jsou schopni vytvořit podmínky pro zajímavé, zábavné, netradiční i standardní vyučování, které odpovídá školnímu vzdělávacímu programu.
Zároveň se snaží o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti, partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce ve vztahu k žákům, rodičům a ostatním pracovníkům školy .