ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Pedagogický sbor

V novém školním roce 2023/2024  budou vyučovat:

Ředitelka školy: Mgr. Soňa Kocmanová

Třídní učitelky:
1. třída – Mgr. Jarmila Hanousková
2. třída –  Ivana Valentini
3. třída –  Mgr. Jiří Janovský
4. třída – Mgr. Soňa Kocmanová
5. třída – Mgr. Ivana Chocholoušová

Další učitelé:
Hana Jandíková, Ing. Adéla Marie Marhoul

školní družina:
Hana Jandíková – vedoucí vychovatelka
Ivana Toulová, Alžběta Plecitá, Kateřina Černá

asistenti pedagoga:  I. Toulová, A. Plecitá, K. Černá