ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

Adresa: Osov 93, 267 25 Osov
Telefon: 311 584 267
Email: zs.osov@seznam.cz
Datová schránka ID: jzkmf8g
IČO: 71001549
REDIZO: 600043002

Vedoucí pracovníci

  • Mgr. Soňa Kocmanová – ředitelka školy
  • Jitka Karmazínová – zástupkyně ředitelky pro MŠ
  • Marcela Čabounová – vedoucí ŠJ
  • Hana Jandíková – vedoucí vychovatelka ŠD

Obor studia

79 – 01 – C / 01, Základní škola

Součásti

Mateřská škola IZO: 150 038 356
Základní škola IZO: 020 050 552
Školní družina IZO: 113 100 353
Školní jídelna IZO: 150 038 364

Školská rada

předseda, člen za školu – Ivana Chocholoušová
člen za rodiče – Šárka Drábková, Helena Veselá
člen za pedagogický sbor – Hana Jandíková
členové za obecní úřad – Marie Bolinová, Lenka Šmejkalová

Doplňková činnost

1. Vaření obědů pro veřejnost
2. Pronájem tělocvičny
3. Keramika