MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Režim dne

· 6,15 – 8,00 HRY DLE VÝBĚRU DĚTÍ, INDIVIDUÁLNÍ PÉČE

· 8,00 – 8,20 RANNÍ KRUH, LOGOPEDICKÉ CVIČENÍ, HRY

· 8,20 – 8,40 RANNÍ CVIČENÍ – POHYBOVÉ HRY, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

· 8,40 – 9,00 HYGIENA, SVAČINA

· 9,00 – 9,40 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

· 9,40 – 10,00 ČINNOSTI DLE VOLBY DĚTÍ

· 10,00 – 12,00 POBYT VENKU

· 12,00- 12,45 HYGIENA, OBĚD, PŘÍPRAVA NA ODPOČINEK

· 12,45-13,30 SPOLEČNÁ ČETBA, ODPOČINEK NA LEHÁTKU, RELAXACE

· 13,30 – 14,00 INDIVIDUÁLNÍ VSTÁVÁNÍ, KLIDOVÉ ČINNOSTI

· 14,00 – 14,30 DIDAKTICKY CÍLENÉ ČINNOSTI VE SKUPINÁCH

· 14,30 – 14,50 HYGIENA, SVAČINA, VOLNÉ HRY

· 14,50 – 16,00 PŘECHOD DO HLAVNÍ BUDOVY MŠ, HRY DLE PŘÁNÍ DĚTÍ VE TŘÍDĚ,

NEBO NA ZAHRADĚ MŠ

· REŽIM DNE NENÍ NEMĚNNÝ, PŘIZPŮSOBUJE SE POTŘEBÁM DĚTÍ , MOMENTÁLNÍ SITUACI A PODMÍNKÁM ŠKOLY.