ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Konec roušek a respirátorů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.

Od 14.3.2022 tedy platí, že:

• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných
případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných
případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců
prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni
mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,