ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Konec školního roku 21/22

Poslední školní týden jsme si pořádně užili. Na počátku jsme se postupně vydali do Milovic, do rodinného parku Mirákulum. Zde jsme měli možnost pořádně se vydovádět na průlezkách, kolotočích, hradech nebo ve vodním světě. Navštívili jsme malou farmu s živými kozičkami nebo dětskou, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak se o zvířátka starat nebo jak jezdit se zemědělskými stroji.

Za tento výlet vděčíme sponzorskému daru, který dětem věnoval tatínek Péti Smetany – pan Jaroslav Smetana. Tímto jemu i paní Smetanové moc děkujeme.

Páťáci si na středu pro všechny připravili sportovní stanoviště,  kde děti plnily různé úkoly.

Poslední den nás už čekalo slavnostní rozloučení a předávání vysvědčení. V tělocvičně jsme se sešli se všemi  učiteli, ale i s některými rodiči, abychom se s uplynulým školním rokem rozloučili. Na některé čekaly odměny za sběrové nebo sportovní soutěže. Nechyběly ani odměny pro jedničkáře. Na závěr jsme se rozloučili s našimi páťáky, kteří nás opouštějí a po prázdninách přestoupí na 2.stupeň do Hostomic.

Ve třídách už jen zbývalo rozdat si vysvědčení, rozloučit se se třídou a popřát si hezké prázdniny.