ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Veselé Velikonoce

Všem dětem, jejich rodičům, zaměstnancům i ostatním příznivcům školy přejeme pohodové svátky jara, pevné zdraví a bohatou pomlázku.