ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Nákup pracovních sešitů

Učebnice a pracovní sešity

(Informace pro rodiče)

Učebnice jsou žákům poskytovány bezplatně, obdrží je v září daného školního roku, na konci června je žáci vrací zpět. V první třídě žákům učebnice zůstávají.

Pro zkvalitnění výuky, zejména pro procvičování a upevnění učiva ve vybraných předmětech, jsou žákům zakoupeny pracovní sešity z nakladatelství Nová škola. Pro výuku angličtiny zakoupen pracovní sešit k učebnicím. Tyto sešity jsou žákům poskytovány za úplatu se souhlasem zákonného zástupce při nástupu do školy.

Detailní informace k placení a užívání pracovního sešitu sdělí vyučující daného předmětu na začátku školního roku osobně žákům, rodičům přes třídní platformu Škola v pyžamu.

Mgr. Soňa Kocmanová

Ředitelka školy