ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Oznámení – testování ve školách

Screeningové testování ve školách ve dnech 8.,15., 22. a 29.11

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to žáků základních škol v denní formě vzdělávání. K vybraným okresům se řadí i okres Beroun.

První testování proběhne v pondělí 8.11., následovat bude pak 15.11.2021 a další listopadové pondělky.

První testování proběhne v pondělí 8.11., následovat bude pak 15.11.2021, 22.11. a 29.11.

1.– 5. třída se budou testovat ve svých kmenových třídách podle pokynů učitelů. Postupovat se bude stejně jako při zářijovém testování.  K testu je třeba se dostavit nejpozději v 7,45.

  • Testování nemusí podstupovat ti, kteří se prokáží platným negativním testem ze zdravotnického zařízení nebo o prodělané nemoci  – ne straší 180 dnů. ( může doložit, že a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.)
  • Při odmítnutí testování jsou žáci povinni použít ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole, není mu dovoleno cvičit ve vnitřních prostorách ani zpívat. Jídlo může konzumovat odděleně od ostatních a na zvlášť vymezeném místě.
  • Preventivní antigenní test se vždy provádí po příchodu do třídy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
  • Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
  • Je doporučena homogenita tříd a skupin.
  • Ochrana úst a nosu se používají ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety). Při výuce ji testovaní žáci používat nemusí.
  • Je potřeba dodržovat hygienické zásady a opatření – sociální distanc, dezinfekce rukou, kašlání do jednorázových kapesníků, mytí rukou, větrání učeben apod.