ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Podporujeme čtenářství

Při hodinách se snažíme o podporu čtenářství. Snažíme se dětem nabízet rozmanité žánry knih, v dílnách čtení si představujeme knížky, které se  nám líbí a rádi si v nich čteme, učíme se zkoumat texty, vyhledáváme informace, ale také zdokonalujeme techniku čtení. Nedílnou součástí jsou i návštěvy okolních knihoven. Spolupracujeme s knihovnou v Hostomicích nebo na Dobříši. Naši nejmladší školáci, naši prvňáci, už prokazují velké pokroky ve čtení, proto je paní knihovnice hostomické knihovny pasovala  na skutečné čtenáře. Druháci se zde  zase seznámili s knihami pro děti. Třeťáci navštívili knihovnu na Dobříši, kde se věnovali tématu bajek.

Foto z jednotlivých návštěv najdete v albech na rajčeti.