ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Důležitá telefonní čísla a kontakty

POTŘEBUJEŠ POMOCI TY NEBO NĚKDO Z TVÝCH BLÍZKÝCH?

Krizové linky

LINKA BEZPEČÍ, tel.: 116 111 Linka bezpečí nonstop – pro děti v tísni

LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ tel.: 116 000 Linka.ztracené dítě.cz nonstop – pro ztracené a pohřešované děti, jejich rodiče, příbuzné, blízké i zainteresovanou veřejnost
Společně s touto linkou je provozována také Linka první psychické pomoci
na tel. č. 116 123 – vždy v PO – NE 19:00 – 21:00

LINKA DŮVĚRY RIAPS, tel.: 222 580 697 nonstop
LINKA VZKAZ DOMŮ – tel.: 800 111 113 Linka vzkaz domů
Určená dětem a mladistvým na útěku z domova či výchovného ústavu
Linka DONA (domácího násilí), tel.: 251 511 313, www.donalinka.cz, nonstop
Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice, tel.: 284 016 666
Linka důvěry Dětského krizového centra, tel.: 241 484 149, problém@ditekrize.cz
Linka důvěry a psychologické pomoci, tel.: 377 462 312, nonstop
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A INTERNETOVÉ STRÁNKY

Linky pomoci
Bezplatná linka důvěry pro seniory, tel.: 800 200 007
Tísňová krizová intervence KC Spondea, tel.: 541 235 511, 608 118 088,chat www.chat.spondea.cz
Bezplatná linka AIDS pomoci, 800 800 980
HELP LINE AIDS, tel.: 800 144 444, 234 118 584
Pomoc a podpora osobám s poruchou příjmu potravy – Anabell Praha,
tel.: 848 200 21
Poradna při finanční tísni, tel.: 800 722 722, www.financnitisen.cz

– Internet Helpline – Linka bezpečí ONLINE – bezplatná telefonická linka důvěry,
kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu.
Linka funguje 24 hodin denně a poskytuje plnou anonymitu.
Telefon: 116 111 či 800 155 555 e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat Linky bezpečí: xchat.centrum.cz/lb/
Web: www.internethelpline.cz
tel.: 800 111 113, 724 727 777

RODIČOVSKÁ LINKA – pro dospělé, kteří se chtějí poradit ve věci výchovy svých dětí
tel.: 840 111 234 (PO, ST, PÁ 13-16h, ÚT, ČT 16-19h)
tel.: 283 852 222 (PO 13-16h, ST 16-19h)

INTERNETOVÁ PORADNA: www.minimalizacesikany.cz
– www.protisikane.cz – poraď se o šikaně

TYRKYS – Centrum prevence drogových závislostí
Beroun, tel.: 724 066 489, e-mail: abraka@abraka.cz

Centrum prevence drogové prevence
Kročehlavská 49, Kladno, tel.: 312 682 177

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – poradna pro oběti trestných činů
Duškova 20, Praha 5, tel.: 257 317 110

ROSA – informační a poradenské centrum pro ohrožené děti
Římská 2846, Kladno, tel: 312 267 917, www.spod.cz

SANANIM – Kontaktní centrum prevence zneužívání návykových látek
Osadní 2, Praha 7, tel.: 283 872 186 (krizová linka 8-20h)

ANIMA – Občanské sdružení pro péči o rodiny závislých
Apolinářská 4a, Praha 2, tel.: 224 968 238

PORADNA PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
Karolíny Světlé 7, Praha 1, tel.: 224 239 449

LINKA DONA – linka pomoci obětem domácího násilí
tel.: 251 511 313

STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ A RODINNOU TERAPII
Apolinářská 4a, Praha 2, tel.: 224 911 364
(Dr. Vodňanská – klienti od 6 let)

Anonymní linka DROGY, tel.: 974 861 717, mail.: drogam.stop@seznam.cz

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Stř. kraje (bývalé Sponte – rodinná poradna) Beroun, Husovo nám. 64, 311 636 282, 737 342 609, sponte-poradnakd.cz

KLUB 21 – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zdarma) – Beroun, Havlíčkova 8, 702 013 352, 731 652 549, PO – PÁ 12 – 18/19h, www.klub21beroun.cz

Probační a mediační služba ČR
Nonstop linka pomoci 222 221 431
Probační a mediační služba ČR Beroun 311 621 858

Detox Nemocnice pod Petřínem 257 197 148

Bezplatná linka AIDS pomoci 800 800 980

Azylový dům Berounka – Komunitní centrum Beroun 311 611 725

Kurátor pro mládež Beroun 311 630 262

Střep – Komunitní centrum Beroun 311 611 551

Tísňová linka pro neslyšící 603 111 158 (SMS)

Linka AGUA VITAE (ženy v tísni) 800 108 000

Internetové odkazy
• www.bezpecnyinternet.cz
• www.bezpecne-online.cz
• www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna
• www.detskaprava.cz
• www.drogy.net
• www.drogy-info.cz
• www.drom.cz
• www.financnitisen.cz
• www.horkalinka.cz
• www.horkalinka.net
• www.i-bezpecne.cz/
• www.internethotline.cz
• www.internethelpline.cz
• www.internetporadna.cz
• www.klub21beroun.cz
• www.linkabezpeci.cz
• www.minimalizacesikany.cz
• www.napisnam.cz
• www.odrogach.cz
• www.pomoc-online.cz
• www.prevcentrum.cz
• www.protisikane.cz
• www.reknidrogamne.cz
• www.sananim.cz
• www.seznamsebezpecne.cz
• www.sikana.cz
• www.sikana.org
• www.spod.cz
• sponte-poradnakd.cz
• www.varianty.cz
• Linka vzkaz domů