ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Linka bezpečí ve škole

V rámci prevence jsme ve úterý přivítali ve škole lektorky Linky bezpečí s jejich projektem.
Záměrem projektu je obohacení dětí o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako nejdostupnější formě pomoci pro děti a předání informací o dalších odborných službách a možnostech jejich využití. Lektorky navštívily 3. – 5. třídu, kde si žáci vybrali téma, které je zajímá.
Třeťáci a čtvrťáci si vybrali téma Já a svět počítačů. Dozvěděli se, na co si dávat pozor na internetu, na facebooku, na chatu a co dělat, když se přes počítač děje něco, co se nám nelíbí, čemu
nerozumíme, čeho se bojíme,na koho se můžeme obrátit, aby nám s tím pomohl.
Páťáci vybrali téma Když se mi nedaří, když je mi smutno. Povídali si o tom, kdy nám může být smutno, těžko, hrozně, blbě, co s tím, když se necítíme dobře a kdo nám může pomoc, když se dobře necítíme.

Více informací se DOZVÍTE ZDE