ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

ŘEDITELSKÉ VOLNO 3.2. 2022

Oznamuji, že jsem podle § 24, odst. 2. školského zákona č. 561/2004 v platném znění, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na ČTVRTEK 3.2 2022  z provozních důvodů – zejména důvodu vysokého počtu karantén pedagogů i dětí.
V době ředitelského volna nebude zajištěn provoz ve školní družině ani ve školní jídelně.

Mgr, Soňa Kocmanová, ŘŠ