ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Ředitelské volno

Oznamuji, že jsem podle § 24, odst. 2. školského zákona č. 561/2004 v platném znění, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na ČTVRTEK 29.9. a PÁTEK 30.9. 2022  z provozně technických důvodů .

V době ředitelského volna nebude zajištěn provoz ve školní družině ani ve školní jídelně.

 

V Osově 16.9. 2022

 

 

Mgr. Soňa Kocmanová                                                                                                                                                                   ředitelka školy