ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Slavnostní zahájení nového školního roku

V pondělí 4.září naše škola opět ožila dětským smíchem. Před osmou hodinou se začaly před školou tvořit skupinky dětí, rodičů, učitelů i ostatních návštěvníků školy.

Úderem osmé hodiny všechny příchozí přivítala paní ředitelka, popřála všem úspěšný vstup do nového školního roku a představila nejmladší školáky. V letošním roce nastoupilo 26  prvňáčků, kteří dostali uvítací list a knihu. Po slavnostním přivítání se pak všichni školáci odebrali do svých tříd, kde si mohli povyprávět o svých prázdninových zážitcích. Foto z celé akce můžete sledovat na RAJČETI

Vážení rodiče, žáci, milí učitelé, zaměstnanci,

dovolte, abych nám všem popřála úspěšný vstup do nového školního roku v přátelském duchu i respektu. Doufám, že  ho prožijeme ve zdraví, se vzájemným respektem, dobrou náladou a stálým úsměvem.

Pohodový školní rok  přeje všem

Mgr. Soňa Kocmanová, ředitelka školy