ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Stávka škol – 27.11.2023

Vážení rodiče,

Vláda České republiky neustále deklaruje jako svoji prioritu rozvoj školství.

Navrhovaný rozpočet České republiky na rok 2024 pro oblast školství nás proto velmi zaskočil. V době, kdy vidíme, že inflace se jen minimálně snižuje, byly oznámeny návrhy finančních škrtů v oblasti školství, především pro nepedagogické profese (kuchařky, uklízečky, školnice), ale také pro pedagogické profese (asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny atd.). Deklarováno bylo vládou také snížení počtu zaměstnanců ve školství, resp. převedení některých pracovních pozic z gesce státu na zřizovatele škol, tedy na obecní úřady.

Dlouhodobě budujeme naši školu tak, aby co nejlépe připravila Vaše děti na dospělost, a toto jsou kroky, které kvalitu vzdělávání jednoznačně zhorší.

Nebojíme se tuto situaci nazvat cílenou destrukcí našeho školství ze strany vlády, pro niž školství rozhodně není prioritou, jak hlásala před volbami v roce 2021.

Přemýšlíme, jak tuto destrukci zastavit, dokud je čas, co můžeme ze své pozice ještě udělat.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli připojit ke stávce, vyhlášené ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů) na pondělí 27. listopadu 2023.

     Žádáme Vás proto, abyste na pondělí 27.listopadu pro děti ZŠ zajistili vlastní program.

     (MŠ v tento den bude normálně v provozu)

Nikdy předtím jsme nebyli zastánci nějakých radikálních řešení a vždy poslušně jsme plnili všechna nařízení, která nadřízené orgány (vláda, ministerstva, krajský úřad) vytvořily.

Tentokrát nás ale nenapadá, jak jinak dát vládě najevo, že tudy cesta rozhodně nevede. Rozumíme tomu, že neprožíváme ekonomicky ani společensky jednoduché roky. Cesta ven z krize ale rozhodně nemůže vést přes škrty ve školství.

Jsme si vědomi, že účastí ve stávce vám rodičům v pondělí 27.11.2023 zkomplikujeme situaci, ale snad pochopíte, že to musíme udělat.

Nebudeme se prát za sebe, budeme bojovat za kvalitní vzdělávání vašich dětí. Vždyť děti jsou budoucnost nás všech.

Děkujeme za pochopení i podporu.

Za stávkový výbor ZŠ a MŠ Osov

Jiří Janovský , Ivana Valentini a Ivana Sedláčková