ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

V Nižboru za pravěkem

V pondělí 18.8. se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili exkurze s názvem „Do Nižboru za pravěkem“. Žáci se seznámili poutavým způsobem s životem v pravěku. Konkrétně s archeologií, principy přežití, loveckými a zemědělskými metodami. Vyzkoušeli jsme si použití přírodních materiálů v praxi, od využití pazourku po spřádání lnu a česání vlny. Žáci projevili zvídavost a manuální zdatnost. Nabyté znalosti přispějí k prohloubení a upevnění znalostí o pravěku, jako jedné z významných epoch lidstva. (A.M. Marhoul)

foto z akce naleznete: ZDE