ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Veselé Velikonoce

Přejeme všem dětem, žákům, rodičům i zaměstnancům příjemně prožité svátky jara a bohatou pomlázku. 

 

Ve dnech 6.4. – 10.4. probíhají velikonoční prázdniny. Na všechny se budeme těšit v úterý 11.4.