ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Výsledky zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče,

podle §164, odst. 2, písmeno e) a §183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) zveřejňuji registrační čísla žáků přijatých k povinné školní docházce, nepřijatých žáků a žáků s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025.

Těšíme se na spolupráci. Jsme rádi, že jste si vybrali naši školu.

Mgr. Soňa Kocmanová, ředitelka školy

Seznam přijatých žáků naleznete zde: Seznam přijetí 24-25podepsané