ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Zahájení nového školního roku 2022/2023

 

Hola, hola, škola už Vás všechny volá!!!!!

Prázdniny už se pomalu chýlí ke svému konci a je čas myslet na návrat do školních lavic. Těšíme se na všechny členy učitelského sboru i na všechny žáčky, jejich rodiče a další zaměstnance školy.

Společně se sejdeme ve čtvrtek 1. září v 8,00 před budovou školy. V případě nepříznivého počasí  se přesuneme do školní tělocvičny. První den nejsou nutné přezůvky ani aktovky.

Po společném uvítání přivítáme naše nové prvňáčky a pak bude následovat přesun do jednotlivých tříd. Rodiče prvňáčků mohou do třídy společně s dětmi. Dozví se informace o chodu školy, družiny i školní jídelny.

Předpokládaný konec je do 9,00 hodin.

V pátek budeme již s aktovkami a přezůvkami ve svých třídách.

Pozor, od nového školního roku je posunut začátek vyučování na 8.00 hodin.

Užívejte poslední dny prázdnin!!!