ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Zápis k povinné školní docházce

Oznamujeme, že zápis do 1. ročníku proběhne v pondělí 11.4. 2022.

 Info o zápisu 2022

informace k realizaci zápisu 2022

Cílem osobní přítomnosti dítěte u zápisu je jeho motivace k nástupu do školy, představení školy jako přátelského a bezpečného prostředí, kterého není třeba se obávat. Formou motivačního rozhovoru orientačně zjistit úroveň jeho připravenosti na vstup do školy – jeho dovednosti, schopnosti a vědomosti.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s vyplněnou žádostí podepsanou oběma ZZ, kopií rodného listu – dokumenty ke stažení zde:

Žádost k PŠD – zápisní list

Žádost+odklad