ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Projektový den – Den zdraví

16. 3. 2020
Ještě než jsme museli pro děti uzavřít školu, užili jsme si společně Den zdraví. Děti ve smíšených skupinkách procházely jednotlivá stanoviště, kde se dozvídaly a zkoušely si plno věcí spojených se zdravým životním stylem, ochranou zdraví i péčí o zraněné. Celý den s námi strávil pan záchranář se svými medvědy.